Формуляр за рекламация

Лични данни
Информация за продукта
Информация за проблема

Максимален размер на файла: 1024 KB | Позволени типове файлове: jpg, jpef, gif, png, pdf

Паралел ЕАД ще използва предоставените тук от Вас лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Всеки клиент доброволно предоставя вярна информация за себе си при попълване на формулярът. С подписването му, всички клиенти се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Паралел ЕАД.