Гаранционни условия Матраци НАНИ

МОДЕЛГАРАНЦИОНЕН СРОКТЕСТ ПЕРИОД
KING LINE by NANI10 год. + 10 год.*-
БАХАМА МЕМОРИ10 год. + 10 год.*-
ХАВАЙ10 год. + 10 год.*-
ЛАГО15 год. + 5 год.*до 20 дни
СИРЕНА ФРЕШ МЕМОРИ10 год. + 10 год.*до 20 дни
СИРЕНА МЕМОРИ10 год. + 10 год.*до 20 дни
СИРЕНА УЛТРАФЛЕКС10 год. + 10 год.*до 20 дни
СИРЕНА МЕМОРИ DUO FLEX10 год. + 10 год.*-
ТИРЕНА ПОЛИФЛЕКС5 год. + 15 год.*до 20 дни
МОДЕНА ПОЛИФЛЕКС5 год. + 15 год.*до 20 дни
АРУБА МЕМОРИ5 год. + 5 год.*до 20 дни
АРУБА МЕМОРИ HYBRID5 год. + 5 год.*-
АРУБА ПОКЕТ5 год. + 5 год.*до 20 дни
КАСПИЯ ПОЛИФЛЕКС5 години
КАСПИЯ МЕМОРИ ПОКЕТ5 години
КАСПИЯ ПОКЕТ5 години
ОСНОВА ЛУКС ТВЪРДА10 години
ОСНОВА СТАНДАРТ5 години
ДЕТСКИ МАТРАК ЛУКС3 години-
ДЕТСКИ МАТРАК3 години

*Удължената гаранция не важи за обществени обекти с високо натоварване (хотели, болници, детски градини и др.). Същата се активира и валидира, след регистрация на закупен от Вас продукт в уеб сайта на матраци НАНИ на уеб адрес: https://register.matracinani.bg/product-register не по-късно от 14 дни от датата на покупката, удостоверена с документ за продажба. За изделия от каталога на НАНИ, които не са включени в таблицата гаранционния срок е 2 години от датата на закупуване. Изделията включени в графа "ТЕСТ ПЕРИОД" могат да бъдат взаимно заменяни при условията посочени по-долу:

УСЛОВИЯ ЗА ПОДМЯНА

1. Минималната продължителност на Тест периода е 5 дни, а максималната е 20 дни от датата на закупуване на матрака, удостоверена с фактура и/или фискален бон.

2. Участващите в Тест периода модели може да видите в приложената таблица.

3. Възможна е само подмяна на модел от по-нисък ценови клас с модел от по-висок ценови клас.

4. Сумата за доплащане се изчислява като от стойността на подменяното изделие се приспадат по 5% от стойността по документ за всеки ден на ползване. Получената сума се приспада от цената на новото изделие. Вие заплащате разликата.

5. Вашият ангажимент се свежда до правилното и сигурно опаковане на използвания и не амортизиран матрак и доставката му заедно с фактурата и/или касовия бон и гаранционна карта в магазина – продавач. При не наличност на избрания нов модел, доставката ще се извърши в срок до 20 работни дни.

6. В тест периода не участват изделия с нестандартни размери. Тест периодът е още един жест, с който ние от „НАНИ” Ви помагаме да изберете най-подходящия за Вас, Вашата физика и изисквания модел матрак.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Препоръчва се матракът да бъде пренасян, разопакован и поставян на легло поне от двама души. Това важи и за модели, навити на руло.

2. Махнете полиетиленовата опаковка без да използвате остри и режещи предмети. Изхвърлете я на сигурно място, за да предотвратите всякакви възможни инциденти.

3. След премахване на опаковката, в редки случай е възможно усещането на остатъчни слаби безвредни производствени пари, които се разсейват гарантирано до 24 часа. При добра вентилация процесът е по-кратък.

4. Поставянето на Вашия нов двулицев матрак върху качествена и изправна подматрачна рамка (ламелна скара) е задължително условие за правилната му експлоатация. Тя спомага за безпроблемната вентилация на въздуха и предотвратява образуването на мухъл.

5. Ако Вашият нов матрак е еднолицев, уверете се, че неговата вградена рамка гарантирано контактува в поне 6 равномерно разпределени опорни точки с конструкцията на леглото за размер с ширина до 120 см и в поне 9 (3 от тях по средата) равномерно разпределени опорни точки за матрак с широчина над 120 см.

6. Периодичното обръщане на матрака (както е показано на схемата) удължава неговата дълготрайност и запазва неговите експлоатационни характеристики.

7. Дръжките на матрака имат предназначението да Ви улеснят при обръщането му. Те не следва да се използват за транспортирането му.


ГРИЖА ЗА ВАШИЯ МАТРАК

1. Всички модели матраци „НАНИ” са проектирани и предназначени да удовлетворяват Вашите потребности за пълноценна почивка и сън.

2. Ползвайте матрака както ви е удобно, но само по предназначение. Не го използвайте като трамплин или батут. Това може да повреди конструкцията му и да доведе до прекратяване на гаранцията.

3. Не се опитвайте да сгъвате матраците с пружини. Това може да повреди пружинния пакет и да доведе до прекратяване на гаранцията.

4. Веднъж развит (разопакован) матракът не може да се навие на руло при домашни условия. Това може да повреди дамаската и сърцевината и да доведе до прекратяване на гаранцията.

5. Не използвайте матрака на пода или извън леглото. Това може да доведе до зацапване, образуване на мухъл и до прекратяване на гаранцията.

6. При нормална експлоатация Вашият матрак не би трябвало да се изцапа продължително време. При евентуално замърсяване може да се почисти със сух парцал, мека четка или влажна гъба с минимално количество почистващ препарат, предназначен за почистване на тапицирана мебел. Избягвайте силното навлажняване, което може да увреди материята. При модели със сваляеми калъфи се препоръчва пране при ниска температура или химическо чистене. За да се избегне захабяването на дамаската Ви препоръчваме използването на  надматрачна стелка и/или шалте, което ще намали износването и механичните увреждания.

7. Не използвайте 100% синтетични чаршафи и стелки с понижена въздухо-пропускливост.

8. Проветрявайте матрака редовно. Това предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската на матрака и удължава живота му.

9. Влаганите материали за тапициране във всички модели матраци „НАНИ” са от най-високо качество. Въпреки това в процеса на експлоатация те претърпяват някои минимални геометрични изменения. Те са съобразно нормите на EN – БДС. Редовно обръщане и завъртане на матрака отдалечава тези визуални деформации във времето.

ТЕСТ ПЕРИОД

Отчитайки голямото разнообразие на модели и с желание за по-пълно задоволяване на Вашите потребности, ние от „НАНИ” въведохме тест период след закупуване на Вашия матрак. Опцията Ви предоставя възможност на спокойствие (при домашни условия) да изпробвате достойнствата на закупения матрак. Тест периода важи за част от изделията. Подбрани са модели от различен ценови клас и с различни ергономични характеристики.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че избрахте матраци „НАНИ“, които са произведени чрез прилагането на високотехнологични решения и материали и при високо качество на изработката. Производството се извършва съгласно изискванията на системата за управление на качеството ISO 9001:20015.

1. Производителят на матраци „НАНИ“ предоставя на своите потребители 2 години гаранция на външната част (калъфа) на своите изделия и до 20 години удължена гаранция за ядрото, като срокът на тази гаранция за всеки един от моделите е посочен в таблицата към тази гаранционна карта. Удължената гаранция се активира и валидира, след регистрация на закупения от Вас продукт в уеб сайта на матраци НАНИ на уеб адрес:

https://register.matracinani.bg/product-register

не по-късно от 14 дни от датата на покупката, удостоверена с документ за продажба.

2. Гаранционният срок на матраци „НАНИ” започва да тече от датата на покупката, удостоверена с оригинални фактура (експедиционна бележка) и/или касова бележка от продавача.

3. Гаранцията, предоставена от производителя на матраци „НАНИ”, важи само в случай, че клиентът е спазил стриктно условията, отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба.

4. Гаранцията на матраци „НАНИ” покрива:

- Съществено различие на закупения продукт с отбелязания на него етикет модел;

- Несъответствие на размерите на закупения продукт с отбелязаните на индивидуалния етикет, когато отклонението в ширина, дължина или дебелина надвишава два сантиметра; Според БДС стандарт за еднолицеви матраци технологичния допуск на рамката е до 20 мм под размера отбелязан на етикета на продукта.

- Несъответствие на закупения продукт, проявило се по време на неговата експлоатация в рамките на гаранционния период, изразяващо се в необратима еластична деформация на ядрото (пяната или пружините) на матрака повече от два сантиметра от прекараната права най-външна линия на изделието;

5. Гаранцията на матраци „НАНИ” не покрива:

- Дефекти, причинени от отбелязаните в гаранционната карта и инструкцията за употреба начини на неправилното използване на закупения продукт;

- Дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправки и др., причинени от клиента или трети лица, включително, но не само: продължително складиране, почистване на продукта с абразивни препарати, опити за ремонтни дейности, от домашни любимци и др;

- Несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване при неестествени условия на замърсяване или влага;

- Експлоатационна деформация на външната част – разшити конци на капитонажа или борда, петна по текстила, изместване на борда и др.;

- Когато клиентът не е в състояние да представи документи за покупката –фактура (експедиционна бележка) и/или фискален бон и гаранционната карта на продукта с датата на продажбата и печата на продавача.

6. Всякакви основателни претенции към „Паралел“ ЕАД свързани със скрити производствени дефекти или влошено качество на матраци „НАНИ“, които не са причинени от обикновената им употреба, се отнасят до мрежата от търговци, като заедно с рекламацията следва да се представят документи за покупка – фактура (стокова разписка) и/или фискален бон – гаранционна карта на продукта и описание – протокол на рекламираното изделие.

7. Производителят на матраци „НАНИ” гарантира отстраняването на всички скрити производствени дефекти или влошено качество, възникнали по време на гаранционния период. Отстраняването се извършва в дома на клиента, а ако това е невъзможно – в завода на производителя. Разходите за транспорт се поемат от производителя, като отговорността на клиента се свежда до правилно и сигурно опаковане на рекламирания продукт, описание–протокол на рекламираното изделие и доставката му до най-близкия склад (представител) на производителя.

8. При невъзможност за отстраняване дефекта на продукта, на клиента се предлага замяната му с нов.

9. Скритите производствени дефекти, възникнали по време на гаранционния период се отстраняват в срок от един месец считано от датата на предявяване на рекламацията от потребителя.

10. Отстраняването на дефект или замяната на матрак в гаранционния период не води до удължаване на гаранционния срок.

11. Отстраняването на дефект, който не е покрит от гаранцията или замяната на матрак след гаранционния период, е за сметка на клиента.

12. При нужда се предлага след гаранционен ремонт на всички модели, като услугата се заплаща според ценоразписа на производителя www.matracinani.bg

С осъществяване на покупката клиентът приема и се съгласява с настоящите гаранционни условия, условията, отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба, които са му предоставени и при покупката.

V. ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

От съображения за сигурност е важно да няма празно пространство между матрака и детското креватче. 
- Дължината и ширината трябва да са такива, че максималното разстояние между матрака и страните да не надвишава 30 мм.

Съответства с EN 16890+A1:2021, изискване установено от Европейския комитет по стандартизация.
- Артикулът е подходящ за легло с вътрешни размери, показани на етикета на изделието
- Не използвайте продукта, ако някоя част е счупена; скъсани или липсващи и използвайте само резервни части, одобрени от производителя
- Имайте предвид риска от открит огън и други източници на силна топлина, като електрически огньове, газови пожари и др. в непосредствена близост до детското легло (креватче и окачено легло).
- Не използвайте повече от един матрак в кошарата (креватче и окачено легло).

VI. ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ

И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

В сила от 01.01.2022 г., Обн. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г.

Чл. 31. (1) Продавачът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1.  Да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2.  Да получи пропорционално намаляване на цената;

3.  Да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1.  Стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2.  Значимостта на несъответствието, и

3. Възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. Продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. Появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. Несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. Продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 39. (1) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.

Чл. 40. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

1. Ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;

2. Името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;

3. Процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;

4. Посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

5. Условията на търговската гаранция.

(3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

(4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.