NANIHOME.BG - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, запознайте се с нашата Политика за защита на личните данни

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Паралел” ЕАД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. Стара планина 175, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG203548655.

Nanihome.bg (www.nanihome.bg) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и отделно обособена част от „Паралел” ЕАД като виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

„Профил” е обособена част от www.nanihome.bg, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от nanihome.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.nanihome.bg, да променя паролата си за достъп.

„Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.nanihome.bg.

„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.nanihome.bg стоки.

„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Търговски съобщения" са всички видове съобщения, изпратени чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, Viber, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащи обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно стоките и услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между „Паралел” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул.Стара планина 175, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с BG203548655 (наричан по-долу nanihome.bg) от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.nanihome.bg (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.nanihome.bg електронен магазин, стоки.

Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на nanihome.bg и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.nanihome.bg, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Nanihome.bg. При извършване на промени в Общите условия, Nanihome.bg се задължава да публикува новите Общи условия в www.nanihome.bg и да напише датата, на която са актуализирани. Nanihome.bg съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

ПРЕДМЕТ

Nanihome.bg продава и доставя на клиента предлаганите в www.nanihome.bg и поръчани от него стоки след регистрация, отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от Nanihome.bg стоки, е необходимо клиентът първо да се регистрира. При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице - представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле „други особености”). С отбелязване на отметка "Съгласен съм”, която се намира под текста „Декларирам, че съм съгласен/на с общите условия за ползване услугите на Паралел ЕАД, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента се съхранява от Nanihome.bg.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на nanihome.bg, то те могат да бъдат използвани от nanihome.bg за следните цели:

1. Поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им;
2. Изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS, Viber, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н;
3. Осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?

За да се регистрирате в www.nanihome.bg, трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрация”. След като се отвори формата за регистрация, от падащото меню избирате как ще се регистрирате – като физическо или юридическо лице. Срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата и сте се запознали и сте съгласни с Общите условия на сайта, отбелязвате с отметка „Съгласен съм” и натискате бутона „изпрати”.

След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

Nanihome.bg публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

Nanihome.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

Nanihome.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Nanihome.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „-%” в левия горен ъгъл на снимката на артикула. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, старата цена е зачертана и под нея се вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Nanihome.bg си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

ПОРЪЧКА / ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Клиентът получава достъп до формата за заявка за покупка на стока (потребителска кошница), след като въведе валидни потребителско име и парола.

Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Направи поръчка”. След финализирането на поръчката, на посочения телефон, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон.

КАК СЕ ПОРЪЧВА

За да направите поръчка, влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и чснете бутона „влез”. Изберете продукт. От падащото меню изберете подходящия за Вашите нужди размер. Напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате и натиснете бутона „добави”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В горния десен ъгъл на страницата ще видите под бутона „кошница” броя на продуктите, които сте избрали и общата им цена. С натискане на бутона „кошница” влизате във Вашата „потребителска кошница”, преглеждате избраните продукти, коригирате количеството или вида им, ако е необходимо и натискате бутона „запази промените”. За да махнете продукт от „потребителската кошница”, трябва да изберете отметка под надписа „изтрий” и след това да натиснете бутона „запази промените”. Избирате адрес за доставка от падащото меню „избери адрес за доставка”. Избирате начин на плащане от падащото меню „избери начин на плащане”. В полето „други изисквания” можете да напишете всичко, което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натинете бутона „направи поръчка”.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и цената за тяхната доставка. За поръчки със стойност над 100 лева направени през сайт nanihome.bg доставката е БЕЗПЛАТНА до всички населени места в България и е до входа на блока/къщата.

Поръчки на стойност под 100 лева са с фиксирана цена за доставка от 6 лева. Всички цени са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Указаните цени на отделните стоки са за единично количество.

ДОСТАВКА

Продуктите, които клиентът поръчва в електронния магазин Nanihome.bg, се доставят на посочен от клиента адрес за доставка чрез меню „адрес за доставка”, което се намира в потребителската кошница.

При поръчки он-лайн, клиентът получава обаждане от страна на Nanihome.bg за потвърждаване на поръчката. Информация относно доставката, клиентът може да получи на телефон: 0800 40 300 или на e-mail адрес: info@nanihome.bg

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, се доставят в срок от 2 до 30 РАБОТНИ дни от датата на постъпване на поръчката.

Ако продуктът в момента не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на Nanihome.bg.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, Nanihome.bg ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт, посочени при регистрацията.
В случай, че поръчката е направена в почивен или празничен ден, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на Nanihome.bg, бива уведомяван относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Nanihome.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.

2. Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай Nanihome.bg се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.

4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката клиентът заплаща цената на стоката на куриера, както и цената на доставката, ако е посочена такава.

2. Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума, включваща цената на стоката и стойността на доставката, се извършва чрез банков превод в указаната банкова сметка. При получаване на стоката клиентът не заплаща нищо на куриера.

3. Плащане с виртуален терминал: При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, nanihome.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, nanihome.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, nanihome.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

Възможните карти за разплащане с виртуалния ПОС терминал са MasterCard, VISA и др.

Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция единствено по картата с която е направено плащането в срок от 7 дни, след получаването му.

ВАЖНО: При плащане с дебитни / кредитни карти задължително името на платеца трябва да бъде идентично с името на клиента по договор. При установени различия плащане не се приема! Паралел ЕАД и електронен магазин nanihome.bg НЕ съхраняват информация за банковите карти, с които се извършват плашанията.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него стока, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед, при транспортиране стоката или опаковката й е била нарушена и цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на получаването й, след като изпрати изявление за отказ от сключения договор до Nanihome.bg и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката. В случай, Nanihome.bg ще възстанови цената на закупените стоки, като си приспадне сумата по разходите за първоначалната доставка на съответния продукт/и до клиента. В случай на упражнено право на връщане на закупена стока, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Nanihome.bg за своя сметка.

При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

При евентуален отказ от поръчаната стока, сумата ще бъде възстановена на клиента в рамките на 14 дни.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Nanihome.bg за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора може да изтеглите от линка по-долу: 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта Nanihome.bg, като в случай че използва тази възможност, Nanihome.bg незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора, Nanihome.bg ще възстанови цената на закупените стоки, като си приспадне сумата по разходите за първоначалната доставка на съответния продукт/и до клиента. Сумата се възстановява без неоправдано забавяне и във всички случаи, не по-късно от 14 дни, считано от датата на която потребителят информира Nanihome.bg за неговото решение за отказ от договора. Nanihome.bg ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Nanihome.bg за своя сметка.

Nanihome.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на Nanihome.bg или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Nanihome.bg за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Nanihome.bg преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Nanihome.bg запазва правото си в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.


Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1. За доставка на матраци, топ матраци и аксесоари, които са с нарушена опаковка и/или които имат специфичен начин на опаковане и които ,след разпечатването си, не могат да бъдат възстановени в предходното състояние;

2. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Всеки размер, който не фигурира в описанието на конкретният продукт се счита за "Нестандартен размер".

3. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето - възглавници, протектори и топ матраци

4. За продукти в промоция, OUTLET продукти.

5. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения. При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

ДРУГИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони, e-mail, формата за обратна връзка и адреса за кореспонденция.

ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в Nanihome.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

nanihome.bg отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Nanihome.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава. Всички продукти, предлагани от Магазини NANI HOME и Nanihome.bg, не подлежат на рекламация, в случай на увредена и деформирана дамаска или текстил.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Nanihome.bg лице или сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Nanihome.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

ПРЕПРАТКИ И ХИПЕРВРЪЗКИ

САЙТЪТ може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този САЙТ не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този САЙТ. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

ПРЕПРАТКИ КЪМ НАШИЯТ САЙТ

Препратки към страници от нашия САЙТ са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от Ваша страна относно възможността да поставите препратка на Вашия сайт към страница от нашия САЙТ – моля свържете се с нас.

В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този САЙТ автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани материали от САЙТА.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:


  Платформа за ОРС       Сайт на КЗП        Формуляр за връщане на продукт


Последна промяна на настоящите общи условия: 23.07.202
2г.